TehnoloģijasTiks izveidots Vidzemes Atvērto inovāciju centrs

Tiks izveidots Vidzemes Atvērto inovāciju centrs

spot_img

Vidzemes Atvērto inovāciju centrs tiks izveidots, lai stiprinātu reģiona ekonomisko attīstību

Vidzemes plānošanas reģions kopā ar Vidzemes Augstskolu nesen paziņoja par nozīmīgu iniciatīvu – Vidzemes Atvērto inovāciju centra izveidi. Šis centrs ir iecerēts kā sadarbības platforma, kas veicinās plašāku iesaistīšanos un sadarbību starp dažādām organizācijām un uzņēmumiem, tādejādi stiprinot reģiona ekonomisko un sociālo struktūru.

Sadarbība un jauns līgums

Noslēgts līgums par Vidzemes Atvērto inovāciju centra izveidi

Kopš 2010. gada Vidzemes plānošanas reģions un Vidzemes Augstskola sadarbojas, lai veicinātu reģiona attīstību dažādos aspektos – ekonomiskajā, sociālajā un vides jomā. Sadarbība arī ir sekmējusi informācijas apmaiņu gan vietējā, gan starptautiskā līmenī. Šogad parakstītā vienošanās tiek uzskatīta par jaunu līdzšinējās sadarbības pagrieziena punktu, kas atnesīs papildus iespējas un resursus Vidzemes reģiona zināšanu un inovāciju centram.

Galvenie uzdevumi un mērķi

Izveidotais Vidzemes Atvērto inovāciju centrs tiks virzīts uz četriem galvenajiem mērķiem:

  1. Attīstīt sadarbības un zināšanu dalīšanās kultūru starp iesaistītajām pusēm;
  2. Paaugstināt iesaistīto pušu kompetences un izpratni par inovācijas un zināšanu procesiem;
  3. Veicināt inovāciju un zināšanu politikas racionalizēšanu;
  4. Stiprināt Vidzemes Augstskolas lomu gan reģionālajā, gan starptautiskajā inovāciju ekosistēmā.

Centra darbība ne tikai veicinās izglītības un tehnoloģiju attīstību, bet arī pozicionēs Vidzemi kā konkurētspējīgu spēlētāju.

Vidzemes reģiona attīstības plāni

Vidzemes augstskolas studenti mācās stundā pie datoriem.

Pamatojoties uz Vidzemes reģiona attīstības plānošanas dokumentiem, ir noteikti septiņi prioritārie viedās specializācijas tautsaimniecības sektori: tehnoloģijas, eksports, ilgtspējīga kokapstrāde, mežsaimniecība, pārtikas un dzērienu ražošana, lauksaimniecība, atjaunojamās enerģijas ražošana, veselības aprūpe un rehabilitācija, zilā bioekonomika. Šīs specializācijas ir izvēlētas, ņemot vērā potenciālo konkurētspēju, kas veicinās straujāku ekonomisko izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību.

Vidzemes Atvērto inovāciju centrs

Vidzemes Atvērto inovāciju centra izveide ir būtisks solis Vidzemes reģiona attīstībā. Tas ne tikai veicinās jaunu produktu, pakalpojumu un tehnoloģiju attīstību, bet arī sekmēs zināšanu un inovāciju apmaiņu. Ar šī projekta attīstību Vidzeme spēs izvirzīties kā līderis inovāciju un tautsaimniecības attīstībā, tādējādi veidojot spēcīgāku un konkurētspējīgāku ekonomisko vidi ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā mērogā.

Bildes ņemtas no: va, lsm.

spot_img

Lasi vēl

spot_img

Biežāk uzdotie jautājumi ⇢

Vairāk Tendences