IlgtspējībaGrantu konkurss studentiem: Balvu fonds 3000 EURO

Grantu konkurss studentiem: Balvu fonds 3000 EURO

Kāpēc neizmantot iespēju uzlabot Latvijas vidi ar saviem atklājumiem? Studentiem ir radusies brīnišķīga iespēja ieguldīt savas zināšanas un radošumu, lai risinātu vienu no mūsdienu lielākajiem un aktuālākajiem izaicinājumiem…

Zinātniski pētniecisko darbu konkurss

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotā LIFE Waste To Resources IP projekta ietvaros ir izsludināts zinātniski pētniecisko darbu konkurss studentiem ar mērķi veicināt izpratni par pārtikas un bioloģisko atkritumu novēršanas un apsaimniekošanas jautājumiem Latvijā. Konkursa ietvaros studentiem tiek dots uzdevums izstrādāt zinātniski pētnieciskos darbus par tēmām, kas saistītas ar pārtikas un bioloģisko atkritumu novēršanas vai apsaimniekošanas jautājumiem.

Kas var piedalīties?

Konkursā aicināti piedalīties visi Latvijas augstākās izglītības iestāžu 1.līmeņa, 2.līmeņa, bakalaura un maģistra studiju programmu studenti, kas šajā vai iepriekšējos 3 gados izstrādājuši pētniecisko darbu  par jebkuru pārtikas vai bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas jautājumu, piemēram, atkritumu novēršanu, šķirošanu, pārstrādi, sabiedrības informēšanu vai ekonomiku.

Kā jābūt noformētam pētnieciskajam darbam?

·       Pētnieciskā darba apjoms nepārsniedz 20 (divdesmit) A4 formāta lapas (apjomā netiek iekļauta titullapa, satura rādītājs, informācijas avotu saraksts un pielikumi. Ja studiju ietvaros izstrādātais darbs ir apjomīgāks, tad tas jāpārveido, lai tas nepārsniegtu 20 lpp., atbilstoši konkursa nosacījumiem.

·       Pētnieciskā darba vizuālais noformējums veidots atbilstoši augstākās izglītības iestādēs pieņemtajiem darbu noformēšanas noteikumiem.

·       Pētnieciskajā darbā obligāti iekļaujama sadaļa ar secinājumiem un rekomendācijām vai ieteikumiem pētnieciskā darba rezultātu pielietošanai atkritumu apsaimniekošanas nozares attīstībai un izmantoto informācijas avotu saraksts.

·       Pētnieciskais darbs saglabāts PDF formātā.

·       Pētnieciskais darbs parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Kā iesniegt pētniecisko darbu?

·       Jāaizpilda pieteikuma anketa par pētnieciskā darba autoru vai autoru kolektīvu un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Ja pētniecisko darbu iesniedz autoru kolektīvs, tad anketā jānorāda ziņas par visiem autoriem un anketu jāparaksta visiem autoriem.

·       Jānoformē pētnieciskais darbs atbilstoši konkursa nosacījumiem un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Ja pētniecisko darbu iesniedz autoru kolektīvs, tad darbu paraksta visi autori.

·       Pieteikuma anketa un pētnieciskais darbs jāpievieno kā pielikumi e-pastam un abi kopā jāsūta uz adresi konkurss@varam.gov.lv

Kāds ir pētniecisko darbu iesniegšanas termiņš?

Zinātniski pētniecisko darbu un pieteikuma anketas iesniegšana ir līdz 2024.gada 14.aprīlim.  

Kā tiks vērtēti iesniegtie darbi?

Visi darbi tiks vērtēti pēc administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas norādīti konkursa nolikumā un atbilstoši metodiskajiem norādījumiem kritēriju vērtēšanai un punktu piešķiršanai, ar ko aicinām iepazīties gatavojot pētnieciskos darbus.

Kā tiks paziņoti uzvarētāji?

Godalgoto vietu ieguvēji tiks paziņoti konkursa noslēguma pasākumā, kas norisināsies klātienē. Naudas balvas saņemšanai ar godalgoto vietu ieguvējiem tiks noslēgta vienošanās.

Kā tiks apbalvoti uzvarētāji?

Konkursa godalgoto vietu ieguvējiem tiks piešķirta vienreizēja naudas balva:

  • pirmās vietas ieguvējam – 1500 euro;
  • otrās vietas ieguvējam – 1000 euro;
  • trešās vietas ieguvējam – 500 euro.

Konkursa rezultāti un godalgoto vietu ieguvēju zinātniski pētnieciskie darbi tikts publicēti LIFE Waste To Resources IP projekta tīmekļvietnē https://wastetoresources.varam.gov.lv/.

Aicinām studentus izmantot šo iespēju piedāvāt jaunus risinājumus un veicināt ilgtspējīgu pārtikas un bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu Latvijā. Papildus informācija par konkursa nosacījumiem:

1.     konkursa nolikums;

2.     pieteikuma anketa.

Lai veicas!

ATBILDĒT

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Lasi vēl

Biežāk uzdotie jautājumi ⇢

Vairāk Tendences