VeselībaVeselības ministrija plāno stiprināt pacientu tiesību aizsardzību

Veselības ministrija plāno stiprināt pacientu tiesību aizsardzību

spot_img

Veselības ministrija plāno stiprināt pacientu tiesību aizsardzību: ko tas nozīmē?

Veselības ministrija ir izstrādājusi izmaiņas Pacientu tiesību likumā ar mērķi uzlabot pacientu, it īpaši nepilngadīgo pacientu, tiesību ievērošanu un uzraudzību. Šīs izmaiņas ietver virkni jaunu pienākumu medicīnas iestāžu vadītājiem un medicīnas personālam, kā arī nosaka konkrētas tiesības pacientiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.

Kā tas izpaudīsies?

  1. Pacientu tiesību īstenošanas plāns: Ārstniecības iestādes vadītājam būs jāizstrādā un jānodrošina pacientu tiesību īstenošanas plāns. Tas nozīmēs, ka ārstniecības iestādes strukturētāk pieies pacientu tiesību jautājumiem.
  2. Informēšana par izmaksām: Pirms sniegt veselības aprūpes pakalpojumus, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam būs pienākums informēt pacientu par pakalpojumu izmaksām un apmaksas kārtību.
  3. Pacienta informēšana: Pacientiem ir tiesības saņemt informāciju par viņu veselības stāvokli, slimību diagnozi, ārstēšanas un rehabilitācijas plānu, un viņiem ir tiesības uzdot jautājumus par to. Pacientiem arī ir tiesības saņemt informāciju par jebkādiem negaidītiem medicīnas rezultātiem.
  4. Pacienta autonomija: Pacientam ir tiesības uz atbalsta personas līdzdalību ārstniecībā, ja tā neietekmē ārstēšanas procesu. Tāpat pacientiem ir tiesības paust savu gribu attiecībā uz ārstniecības rezultātu.
  5. Nepilngadīgo pacientu tiesības: Nepilngadīgiem pacientiem ir tiesības tikt uzklausītiem un piedalīties lēmumu pieņemšanā par viņu ārstniecību. Nepilngadīgie no 14 gadu vecuma var saņemt ārstēšanu ar viņu piekrišanu, izņemot ārkārtas situācijās.
  6. Nepilngadīgo tiesības uz izglītību: Ārstniecības iestādēm ir jānodrošina, lai nepilngadīgie pacienti, kuri tiek ārstēti, saņemtu izglītību un brīvā laika aktivitātes atbilstoši viņu vecumam.

Šīs izmaiņas atspoguļo pieaugošo uzmanību pacientu tiesībām un mērķi nodrošināt, lai pacienti būtu informēti, aizsargāti un viņu balsis tiktu dzirdētas veselības aprūpes procesā. Grozījumi arī skar nepilngadīgo pacientu tiesības, nodrošinot, lai viņu īpašās vajadzības un tiesības tiktu ņemtas vērā veselības aprūpes jomā.

spot_img

Lasi vēl

spot_img

Biežāk uzdotie jautājumi ⇢

Vairāk Tendences