VeselībaVeselības ministrija plāno profesionālu maģistru programmu māsām

Veselības ministrija plāno profesionālu maģistru programmu māsām

spot_img

Veselības ministrija domā ieviest maģistru programmu māsām jau nākamajā akadēmiskajā gadā

Veselības ministrija, sadarbībā ar profesionālajām asociācijām, slimnīcām un augstskolām, ir izstrādājusi jaunu profesionālo maģistra programmu māszinībās. Šīs programmas mērķis ir uzlabot pacientu veselības aprūpi un stiprināt veselības aprūpes sistēmu Latvijā, piešķirot māsām paplašinātas kompetences. Tās ietver autonoma lēmuma pieņemšanu par vakcināciju, skrīningiem un diagnostiskajiem izmeklējumiem, kā arī iespēju nozīmēt atsevišķas zāles un medicīnas ierīces. Šīs prakses paplašināšana ļaus māsām uzņemties lielāku atbildību pacientu aprūpē, līdzīgi kā tas jau notiek citās Eiropas valstīs.

Māszinību profesionāla apmācības programma. Sieviete māca māszinības.

Kādas ir jaunās studiju programmas iezīmes?

Profesionālajā maģistra programmā māsas iegūs prasmes, kas nepieciešamas, lai patstāvīgi vadītu prevencijas pasākumus un analizētu veselības vajadzības. Programma ietvers apmācību gan teorētiskos, gan praktiskos aspektos, nodrošinot, ka māsas varēs efektīvi rūpēties par pacientiem gan ambulatoros, gan stacionāros apstākļos.

Kādas ir nākamās darbības plānošanas soļi?

Masas apmāca un prakstizē zināsānas ar manikeniem

Veselības ministrijas izveidotā darba grupa plāno maijā pabeigt diskusijas par māsas profesijas standartiem un kvalifikācijas prasībām. Pēc diskusiju noslēguma, standarti tiks nodoti saskaņošanai ar iesaistītajām pusēm un pēc tam iesniegti ”Valsts izglītības un satura centrā”. Jaunā studiju programma varētu tikt ieviesta jau nākamajā akadēmiskajā gadā.

Kāda ir pašreizējā situācija un prognozes par māsu skaitu Latvijā?

Latvijā ir trūkums māsu veselības aprūpes sistēmā, bet ir prognozēts, ka līdz 2026. gadam māsu skaits būtiski pieaugs, pateicoties izglītības reformai un palielinātam budžeta vietu skaitam māszinībās. Pēc jaunā koncepta bakalaura programmu absolventi iegūs vispārējās aprūpes māsas kvalifikāciju, kas ļaus viņiem sniegt aprūpi plašākam pacientu lokam.

Kur Latvijā var mācīties māszinības?

Māsas uniformā strādā slimnīcā.

Latvijā māsas profesiju var iegūt vairākās augstskolās, tostarp ”Rīgas Stradiņa universitātē”, ”Latvijas Universitātē” un ”Daugavpils Universitātē”, kur tiek piedāvātas gan bakalaura, gan maģistra studiju programmas.

Veselības ministrija domā par pacientu aprūpi

Jaunās maģistra programmas ieviešana māsām ir būtisks solis uz priekšu Latvijas veselības aprūpes sistēmas attīstībā. Tā ļaus ne tikai uzlabot pacientu aprūpi, bet arī palielināt māsu kompetences un atbildību līmeni. Paplašinot māsu prakses iespējas, kā arī tiks veicināta veselības aprūpes pieejamība.

Bildes ņemtas no: nurseassistinternational, ohio.edu, absn.madonna.edu, dreambound.

spot_img

Lasi vēl

spot_img

Biežāk uzdotie jautājumi ⇢

Vairāk Tendences