TransportsRail Baltica pieturas un trases plānojums

Rail Baltica pieturas un trases plānojums

Rail Baltica pieturas plānojums!

“Rail Baltica” ir viens no ambiciozākajiem infrastruktūras projektiem Baltijas reģionā, kā arī svarīgs solis ceļā uz modernu un efektīvu transporta sistēmu. Tas ir dzelzceļa projekts, kas savienos Baltijas valstis ar pārējo Eiropu, nodrošinot ātrgaitas, ekoloģiski ilgtspējīgu un starptautiski saderīgu dzelzceļa tīklu. Šis projekts ir būtisks gan ekonomiskā, gan sociālā aspektā, veicinot reģionālo attīstību un integrāciju Eiropas transporta tīklā.

Rail Baltica trases plānojums

“Rail Baltica” projektā ietilpst dzelzceļa līnijas un staciju detalizēta projektēšana. Projektēšanas darbi ietver trases aktuālo tehnisko risinājumu izstrādi, ņemot vērā vides un sociālekonomiskos faktorus. Trases novietojums ir redzams Google Map kartē, kurā apskatāms sliežu ceļu klātnes novietojums un nodalījuma joslas koridors, kā arī elektropārvades augstsprieguma līnijas. Šī karte reflektē 2016. gadā apstiprināto “Rail Baltica” pamata līnijas sākotnējo novietojumu.

Galvenās Rail Baltica pieturas un stacijas

Projektēšanas darbi ir sadalīti vairākos posmos, no kuriem katrs ir svarīgs “Rail Baltica” kopējā kontekstā:

  1. Igaunijas/Latvijas Robeža – Vangaži: Šis 94 km garais posms ir viens no garākajiem Latvijā. Te ir plānoti 13 tilti, 36 ceļu pārvadi, un dažādi citi infrastruktūras objekti.
  2. Dzelzceļa līnijas posms caur rīgu: Šajā posmā, kas stiepjas no Vangažiem caur Salaspili uz Misu, tiek izstrādāts detalizēts būvprojekts. Šis posms ir svarīgs, jo tas savieno galvaspilsētu ar pārējo tīklu.
  3. Misa – Latvijas/Lietuvas Robeža: Šis posms ietver 45 km garu dzelzceļa līniju, kurā paredzēti vairāki infrastruktūras objekti, tostarp tilti un ceļu pārvadi.

Katrs no šiem posmiem ietver potenciālas reģionālās stacijas, piemēram, Saurieši, Acone, Imanta, Olaine, un citus, kas nodrošinās piekļuvi dzelzceļa tīklam dažādās reģiona daļās.

RĪGAS CENTRALĀS STACIJAS TERMINĀLIS
LIDOSTAS “RĪGA” STACIJAS TERMINĀLS

Projektēšanas un būvniecības process

Projektēšanas un būvniecības procesā liela nozīme ir uzņēmējiem, kas atbildīgi par lauka izpētēm, vērtību inženieriju, būvprojekta pamatrisinājumu izstrādi, un autoruzraudzību. Būvprojekta izstrādes laiki ir noteikti katram posmam atsevišķi, un tie ir būtiski, lai projekts tiktu veiksmīgi realizēts.

“Rail Baltica” projektam ir izšķiroša nozīme Baltijas reģiona integrācijā Eiropas dzelzceļa tīklā. Tas uzlabos mobilitāti un transporta pieejamību un paralēli veicinās ekonomisko attīstību. Ar šo projektu tiek likts pamats mūsdienīgai, drošai un efektīvai transporta sistēmai, kas kalpos nākamajām paaudzēm.

Bildes ņemtas no: railbaltica

Lasi vēl

Biežāk uzdotie jautājumi ⇢

Vairāk Tendences