TehnoloģijasDarba nākotne: hibrīddarbs

Darba nākotne: hibrīddarbs

Hibrīda darba daudzpusīgums

Pastāvīgi mainīgajā vakanču jomā ir parādījusies jauna tendence, kas sola līdz šim nebijušu elastīguma un produktivitātes apvienojumu. Gan darba devēji, gan darbinieki ir pievērsuši lielu uzmanību hibrīddarbam, kas tiek dēvēts par nākotnes darbu. Bet kas īsti ir hibrīddarbs un kāpēc tās gūst šādu popularitāti?

Kas ir hibrīddarbs?

Diena ofisā

Hibrīddarbs ir darba režīms, kas apvieno gan biroja, gan attālinātā darba elementus. Tas piedāvā darbiniekiem iespēju elastīgi sadalīt savu laiku, strādājot gan fiziskā birojā klātienē, gan mājās vai jebkurā citā vēlamā vietā kā kādā no Rīgas kafejnīcām. Šāda pieeja darbam dažādās organizācijās ir atšķirīga, jo dažās ir noteiktas konkrētas biroja apmeklējuma prasības, bet citās darbiniekiem ir dota brīvība izvēlēties, kur tiem patīk strādāt visvairāk.

Kāpēc strauji pieaug popularitāte?

Vīrietis strādā datorā pie logiem

Hibrīddarbs savu popularitāti gūs , jo tas efektīvi spēj cīnīties ar darba kavējumiem. Pētījumi liecina, ka attālinātā darba iekļaušana var ievērojami samazināt neplānotas prombūtnes, sākot ar personīgām vai ar ģimeni saistītām problēmām līdz stresam un izdegumam. Piemēram, tādos uzņēmumos kā ”Bite” un ”Tele2”, ieviešot hibrīda darba iespējas, ievērojami samazinājās darbā iegūtā stresa neattaisnoto prombūtnes gadījumu skaits. Šī elastība ne tikai ļauj darbiniekiem apmeklēt personīgās tikšanās, nepiesakot atvaļinājumu, bet arī ļauj tiem, kas atveseļoties pēc operācijām, ikdienas saslimšanas vai citiem atgadījumiem, bez lieka stresa.

Labāk radošumam

Radošums plaukst vidē, kas veicina patstāvību un komfortu. Hibrīda darbs piedāvā tieši to. Neatkarīgi no tā, vai tas ir mākslas darbs, mūzikas komponēšana vai kāda cita radoša darbība, cilvēki bieži vien ir iedvesmotāki un efektīvāk darbojas, ja viņiem ir dota brīvība izvēlēties savu darba vietu. Iespēja strādāt no jebkuras vietas atraisa radošumu un liek tam plaukt un zelt, novēršot traucējošos faktorus un ierobežojumus, kas bieži vien saistīti ar ierasto biroja vidi.

Labākā no abām pasaulēm

Hibrīddarbs ir īpašs ar to, ka tas spēj līdzsvarot biroja un attālinātā darba priekšrocības. Lai gan biroja vides sociālie aspekti un draudzība ir nenovērtējami, arī attālinātā darba izcilās iespējas salīdzināt nevar, kā elastīgums un autonomija, ko piedāvā darbs mājās. Darbinieki novērtē brīvību pielāgot darba režīmu savām individuālajām vajadzībām, tāpēc hibrīda darbs daudziem ir pievilcīgs risinājums.

Ietekme uz mentālo veselību

Laimīga sieviete raksta pie datorgalda

Arī darbinieku garīgā labsajūta ir kļuvusi par nozīmīgu faktoru. Hibrīddarbs šādu faktoru attīstību un popularitāti veicina. Tradicionālais biroja iekārtojums mēdz izraisīt izdegšanu, jo īpaši tad, ja darbinieki cenšas saglabāt veselīgu darba un privātās dzīves līdzsvaru. Savukārt ilgstoši attālināta darba periodi var pastiprināt izolētības un atsvešinātības sajūtu. Hibrīda darbs ir vidusceļš, kas piedāvā biroja darba sociālo mijiedarbību un sadarbības iespējas līdztekus attālinātā darba ērtībām, tādējādi veicinot vispārējo mentālo veselību un apmierinātību ar darbu.

Uzņēmumi, kas izmanto hibrīddarba vietas

Vairāki pazīstami Latvijas uzņēmumi ir ieviesuši hibrīddarbu kā daļu no savas organizatoriskās struktūras, apzinoties tā potenciālu uzlabot produktivitāti, darbinieku apmierinātību un vispārējos biznesa panākumus. Šeit ir pieci uzņēmumi, kuros ir pieejams hibrīddarbs:

  1. LMT
  2. Tet
  3. Printful
  4. Luminor
  5. SEB

Šie uzņēmumi piedāvā daudz vakanču, kā datu analītiķis, mārketinga speciālists, pārdošanas eksperts un klientu piesaistes speciālists. Šajās pozīcijās parasti darbs ir attālināti, bet mēdz būt klātienes tikšanās, kur tiek pārrunātas detalizētāki uzņēmuma darbības plāni

Secinājums

Komanda apspriežas telpā

Hibrīddarbs būtiski maina mūsu pieeju darbam, piedāvājot elastīgu un pielāgojamu alternatīvu tradicionālajām nodarbinātības iespējām. Pieņemot šos principus, uzņēmumi var atklāt jaunas izaugsmes, inovācijas un darbinieku produktivitātes iespējas pastāvīgi mainīgajā mūsdienu darbavietas ainavā. Sniedzot uzņē mumiem iespēju augt un pilnveidoties straujāk un efektīvāk.

Bildes ņemtas no: Vox, New York Post, Clever Finance Girl, Euronews, Canadian Underwriter

Lasi vēl

Biežāk uzdotie jautājumi ⇢

Vairāk Tendences